HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Spännelement från KIPP

Förutom manöverdelar och standardelement kan KIPP också erbjuda ett stort sortiment av spännelement. Där ingår bland annat olika sorters spännjärn men också spännhakar, flytande spännare och många andra produkter.

Spännelementen från KIPP används för att fästa arbetsstycken genom att spänna eller hålla fast dem. Beroende på spännelement kan krafterna inverka på arbetsstycket uppifrån, från sidan eller inifrån för att spänna eller hålla fast arbetsstycket optimalt. Användningsområdena inom metallbranschen sträcker sig från tillverkning av enskilda objekt för prototyper till serietillverkning inom maskinkonstruktion.

Spännelement av olika typer och storlekar

Spännelementen finns i olika kategorier och utföranden. Hos KIPP hittar du:

  • mekaniska spännelement
  • pneumatiska spännelement 

Mekaniska spännelement är den vanligaste typen hos KIPP. De manövreras för hand och spänns ofta med verktyg som U-nyckel eller insexnyckel. De pneumatiska spännelementen spänns till skillnad från de mekaniska inte för hand. Därför passar de för uppgifter inom automatiseringsområdet och fungerar bra när produktionsmiljön digitaliseras.

För att kunna täcka ett brett användningsområde har KIPP spännelement i olika storlekar i sitt utbud. För att man ska kunna använda en enhetlig systemstorlek finns det storlekar från M4 till M36. Där ingår naturligtvis även huvudsystemstorlekarna M6, M8, M10, M12 och M16

Spännjärn för säker fastspänning

De olika typerna av spännjärn räknas till de mekaniska spännelementen. Spännjärn spänns fast på arbetsstycket uppifrån. Hos KIPP finns de antingen som en förtillverkad komponentgrupp eller som passande enskilda delar som du kan kombinera till en individuell komponentgrupp. Tack vare ett stort urval finns modeller i många olika utföranden.

Spännjärnens uppbyggnad

Ett spännjärn ingår i en hel komponentgrupp som består av flera enskilda delar. Basen för infästningen är en stiftskruv som skruvas fast i bottenplattan och via vilken kraften leds in. Med stiftskruven kan en fjäder eller en spännjärnshållare fästas. Den återför spännjärnet till grundläget när spännskruven har lossats och gör det lättare att ta bort arbetsstycket. På stiftskruven och spännjärnshållaren placeras sedan det egentliga spännjärnet. Det har ett avlångt hål som gör att det kan förskjutas och underlättar placeringen av arbetsstycket. Genom ett extra hål kan spännjärnet kompletteras med exempelvis tryckstycken, gripare eller pendelstöd. Beroende på spännjärnets utförande kan det ha ännu ett hål i andra änden. Det används för att montera stödskruvar och stödelement. De garanterar att hela spännkraften från spännjärnet överförs till arbetsstycket och förhindrar att spännjärnet trycks iväg bakåt. Spännjärnen finns i olika former för att kunna användas för många spännuppgifter.

Spännjärn – användning och användningsområden

När arbetsstycken ska spännas fast kan de här spännarna eller dessa spännjärn användas. Då monteras spännjärnet på fixturplattan. Därefter placeras objektet som ska spännas fast. Genom det avlånga hålet kan spännjärnen enkelt skjutas till rätt plats. När man drar åt muttern på stiftskruven trycks spännjärnet nedåt och fixerar arbetsstycket. Med ett stödelement på spännjärnet säkerställer man att spännjärnet inte trycks bakåt av mottrycket från arbetsobjektet när man spänner det. Om objektet är högre än den maximalt inställbara höjden med spännjärnet kan höjdblock användas. De ökar höjden och gör att även större arbetsstycken kan spännas fast.

Spännjärnen används inom konstruktion av maskiner, fixturer och prototyper. Dessutom används de i fräsmaskiner eller för att hålla fast arbetsstycken för svetsarbeten.

Ytterligare spännelement från KIPP

Spännhakar

Även spännhakarna tillhör gruppen mekaniska spännelement. De spänns också lodrätt uppifrån och nedåt. De här spännarna har en skruv i mitten som leder in kraften i det fastspända objektet. Mellan den yttre grundkroppen och skruven sitter en fjäder som återför spännhaken till grundläget när det den lossas. Som på svängspännare kan även hållarmen på spännhaken svängas för att det ska vara enkelt att byta arbetsstycke.

Det finns olika utföranden att välja mellan. De skiljer sig åt bland annat genom manövreringen, hållarmens utförande och infästningsalternativen. När det gäller manövreringen finns det spännhakar med insexskruv, som manövreras med verktyg. För manövrering utan verktyg finns spännhakar med excenterspännare eller låsspak. Hållarmen finns i olika längder och även med påsticksskydd. Det förhindrar repor på arbetsstycket. Beroende på modell kan spännhakarna fästas på fixturplattan, monteras försänkt i bottenplattan eller placeras på sidan med vinkelhållare.

Flytande spännare

Som namnet antyder spänns de flytande spännarna just flytande så att spännaren kan ställas i exakt mot arbetsstycket. De används för att spänna fast överhängande spännställen på böjliga och ömtåliga komponenter. Det förhindrar att arbetsstycket böjs eller skadas av vibrationer under bearbetningen. Den flytande funktionen kan bara avaktiveras genom att spännaren låses. I KIPPs sortiment finns två olika utföranden som manövreras på olika sätt.

Modell K1228 känns igen på det röda huset av aluminium. På denna modell sätter man fast arbetsstycket och avaktiverar flytfunktionen på ett och samma ställe med en mutter. Detta beror på vilket vridmoment muttern dras åt med. Upp till ett vridmoment på 15 Nm spänns arbetsstycket fast och spännaren ligger an flytande. Över 15 Nm låses den flytande spännaren.

Den flytande spännaren K1227 känns igen på sitt blå hus av aluminium. Skillnaden mot den flytande spännaren K1228 är att den manövreras med två sexkantmuttrar. Arbetsstycket spänns fast via den större sexkantmuttern NV18, medan den mindre muttern NV10 styr och låser flytfunktionen.

HEINRICH KIPP WERK – beställ spännelement online

Beställ dina spännelement online hos HEINRICH KIPP WERK. Här hittar du förutom spännjärn, spännhakar och flytande spännare också ett stort urval av andra artiklar från området Spännelement. Om du trots det stora urvalet ändå inte hittar en lämplig produkt är du välkommen att kontakta oss! Våra experter ger gärna råd och utvecklar också speciallösningar som passar exakt för dina behov.
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se